Vesan jäähyväispuhe

Vesa Lehikoinen toimi Killan hallituksen puheenjohtajana neljän vuoden ajan. Puhuessaan Killan vuosikokouksessa 22.4.2024 Vesa totesi pitävänsä samalla jäähyväispuhetta ja kertoi näkemyksiään Killan merkityksestä. Hän sanoi, että OP Kilta on hyvin tarpeellinen ja yhä lujittuva yhdysside kiltalaisten välillä. Hän kuvasi, miten kiltalaisille on pitkien työurien aikana syntynyt paljon ystävyys- ja tuttavuussuhteita ympäri Suomen. Näin syntyneet sosiaaliset siteet ovat arvokasta pääomaa ja elämän rikkautta, jota rahalla ei voi mitata. Ilman Kiltaa näiden siteiden vaaliminen kollegoihin ei tässä mittakaavassa olisi mahdollista. Hän kertoi, että yhteisöllisyydessä ja yhteistyössä on valtavat voimavarat ja kuinka siinä koko suomalaisella yhteiskunnalla olisi OP:lta opittavaa. Vesa korosti yhteisöllisyyttä, yhteisen edun vaalimista ja yhteistyön voimaa eripuraa lietsovassa nykyajassa. Vaikka digiloikkaa on otettu, ihminen tarvitsee edelleen tapahtumia kasvokkain. Vesa vetosi kokousedustajia pitämään yhteyttä kiltaveljiin ja -sisariin ja kannustamaan heitä mukaan Teams -tapaamisiin. Taustakuvaksi puheelleen Vesa oli valinnut tutun kiltalaisten onnittelukortin eli Eero Järnefeltin Maiseman Kolilta vuodelta 1928. Näkymä Kolin huipulta kansallismaisemaan kuvatkoon kiltalaisen elämäntyötä, jota kukin on tehnyt omalta näköalapaikaltaan asiakkaiden, oman toimintaympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Kuvan ikihonka kestää tuulet ja tuiskut ja on lujasti kiinni peruskalliossa, kuten kiltalainenkin. Lopuksi Vesa kiitti kiltalaisia luottamuksesta ja kannustuksesta sekä hallituksen jäseniä ja alue-edustajia sisältörikkaasta yhteistyöstä.

Vesan jäähyväispuheen kokonaisuudessaan löydät tämän linkin takaa.

Vuosikertomus ja Toimintasuunnitelma

Täältä pääset tutustumaan OP Killan vuoden 2023 vuosikertomukseen ja vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan.

Vuosikertomus 2023Mikä on OP Kilta ry?

OP Kilta on yhteydenpitofoorumi OP Ryhmästä eläkkeelle siirtyneille johtajille. Jäseninä on noin 300 eläköityneitä osuuspankkien toimitusjohtajia ja OP osuuskunnan johtavassa asemassa tai johtavan asiantuntijan tehtävissä toimineita henkilöitä.

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää jäsenten yhteen kuuluvutta ja aktivoida yhteydenpitoa entisiin kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin. Eläkepäiviin luodaan uutta sisältöä ja elämänrikkautta vaalimalla syntyneitä ystävyys- ja tuttavuussuhteita.

OP Killan jäsenet lujittavat OP Ryhmän toimintaa kannustamalla ja tukemalla sen henkilöstöä sekä edistämällä osuustoimintamallin tuntemista ja kehittämistä valtakunnallisesti.

Yhdistys järjestää yhteisiä tilaisuuksia, retkiä, virkistys-, harrastus- ja kuntoutustoimintaa sekä edistää jäsentensä digitaitoja keskinäisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Yhdistys edistää jäsentensä tietoutta eläketurvasta ja finanssialan kehityksestä.

OP Kilta on perustettu vuonna 1987.