Hyvät kiltasisaret ja -veljet

Aurinko on jälleen kierretty kerran ja vuosi on täyttymässä. OP Killan toiminnassa on päästy varsin normaaliin rytmiin. Toimintaa on uudistettu ja sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin. Tänä vuonna toteutetut uudistukset vahvistavat Killan toimintaa keskinäisen yhteydenpidon mahdollistajana sekä yhteenkuuluvuuden ja työssä syntyneiden ystävyyssuhteiden vaalijana.

Vanhan sanonnan mukaan "ei niin pahaa ettei jotain hyvää". Koronapandemia on opettanut meitä siitä, kuinka tärkeää on kuulua toisten ihmisten yhteyteen. Jaettu ilo kaksinkertaistuu ja jaettu murhe puolittuu. Yhteenkuulumisen kokemus on tärkeää oman mielenrauhan kannalta. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus pitää yllä ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta ihmisten välillä. Kun läsnäolo ei ole aina mahdollista, uusi teknologia on tullut avuksi. Oikein käytettynä se tarjoaa helpon ja edullisen tavan etäyhteydenpitoon, kuten olemme kokeneet useissa jäsenistön teams -
tapaamisissa vuoden varrella. Vaikka digiloikkaa otamme, perinteiset läsnä-tapaamiset jatkuvat ensi vuonna, mikäli koronatilanne ne suinkin sallii.

Kiitän yhteisestä kiltavuodesta! Toivotan Joulun iloa sekä onnea ja terveyttä Uuteen Vuoteen!

Vesa Lehikoinen
Puheenjohtaja

PS. Talvipäivän seisaus on ennen vuoden lopun suuria juhlia 21.12. Voimme siis iloita pitenevistä päivistä, kuten oheisessa Markku Tanon sydäntalvisesta Kolin kansallismaiseman kuvasta näkyy. Ennakkotietoa ensi vuoden tapahtumista oli edellisessä 15.11.2021 lähetetyssä jäsentiedotteessa.

Mikä on OP Kilta ry?

OP Kilta on yhteydenpitofoorumi OP Ryhmästä eläkkeelle siirtyneille johtajille. Jäseninä on noin 300 eläköityneitä osuuspankkien toimitusjohtajia ja OP osuuskunnan johtavassa asemassa tai johtavan asiantuntijan tehtävissä toimineita henkilöitä.

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää jäsenten yhteen kuuluvutta ja aktivoida yhteydenpitoa entisiin kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin. Eläkepäiviin luodaan uutta sisältöä ja elämänrikkautta vaalimalla syntyneitä ystävyys- ja tuttavuussuhteita.

OP Killan jäsenet lujittavat OP Ryhmän toimintaa kannustamalla ja tukemalla sen henkilöstöä sekä edistämällä osuustoimintamallin tuntemista ja kehittämistä valtakunnallisesti.

Yhdistys järjestää yhteisiä tilaisuuksia, retkiä, virkistys-, harrastus- ja kuntoutustoimintaa sekä edistää jäsentensä digitaitoja keskinäisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Yhdistys edistää jäsentensä tietoutta eläketurvasta ja finanssialan kehityksestä.

OP Kilta on perustettu vuonna 1987.