Sydkusten

Höstaktivitet 2023

Höstaktiviteten bestod bl.a. av ett besök på Åbo Svenska Teater där det bjöds på muscialtoner.


Vi önskar er alla en fridfull juletid!

Styrelsen

Sydkustens sommaraktivitet 2023

Detta års sommaraktivitet gjordes som en utflykt till Borgå med m/s J.L.Runeberg från Helsingfors den 9 augusti.

Läs sommaraktivitet här!

Styrlsen

Info 1/2023

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Läs Info 1-2023 här!

Styrlsen

Info 1/2022

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Läs Info 1-2022 här!

Styrlsen

Info 1/2021

Teams den 12 april 2021. Från vänster ovan: Peter Appelqvist, Carita Granberg och Benita Ekholm. I nedre raden fr.v. Henry Nyström, Monica Råstedt och längst ner i högra hörnet Kenneth Sandberg.

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Avdelningens årsmöte hölls den 22.3. 2021. För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin hölls mötet genom undantagsarrangemang utan medlemmarnas närvaro.

Läs Info 1-2021 här!


Sköt om er - snart ska vi väl ha coronatiderna bakom oss.

Peter Appelqvist

Info 2-2020

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Som ni alla känner till genomgår vi en speciell tid. Coronavirusets andra våg ter sig utmanande i många regioner och vi väntar på ett vaccin, som så småningom skall säkra en återgång till normal tillvaro utan ansiktsmasker och möjlighet att röra på sig fritt samt träffa andra.

Läs Info 2-2020 här!

Trevlig fortsättning på den granna hösten och håll er friska!

ö. Kenneth

Info 1-2020

Hej alla medlemmar i Sydkustens pensionärer!

Avdelningens årsmöte hölls den 12.3. i Helsingfors med 14 personer närvarande. Mötet behandlade stadgeenliga ärenden i bästa samförstånd.

Vi har fått en ny styrelsemedlem, Monica Råstedt från Raseborg. Inger Jansson hade undanbett sig eventuellt återval.  Hon avtackades varmt för sina många år i styrelsen.

Läs Info 1/2020 här!